O spoločnosti

BEL SLOVAKIA, s.r.o.

O spoločnosti

Spoločnosť BEL SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v roku 2000. V  súčasnej dobe je  štruktúra spoločnosti stabilizovaná a na domácom trhu sa  prezentuje ako  firma zameraná predovšetkým na  kvalitu práce a schopnosť v  krátkych  časových  termínoch  realizovať  požiadavky našich  klientov.  Dôkazom  kvality ponúkaných činností je množstvo stavieb rôzneho druhu pre súkromných alebo verejných zadávateľov.