Služby

Ponúkané práce:

 • zemné práce

 • demolácia a kopačské práce

 • pomocné stavebné práce

 • maliarske práce

 • inžinierska činnosť v rozsahu voľnch živností

 • činnosť stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby

 • činnosť stavbyvedúceho - zdravotno-vodohospodárske stavby

 • prenájom stavebných strojov a zariadení

 • činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby

 • činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, vodohospodárske stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby, technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika

 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 • dokončovacie stavebné práce pri realizácií interiérov a exteriérov