Referencie

Referencie:

 • zemné práce a súvisiace služby pri odstraňovaní porúch na plynovodoch pre SPP-distribúcia, a.s. Bratislava v okresoch Poprad Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Rožňava a Revúca.

 • výstavba Južného parku v Poprade

 • revitalizácia zelene a oddychových plôch sídlisko Západ, Poprad

 • rekonštrukcia chodníka na ulici Partizánskej Poprad

 • rekonštrukcia chodníkov na Nábreží Jána Pavla II., Poprad

 • revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad-Matejovce

 • revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad - centrum pri bloku Encián

 • výstavba parku J. Baťu, Svit

 • výstavba časti cyklistického chodníka, Svit

 • výstavba parkoviska pred Zdravotným strediskom, Svit

 • rekonštrukcia cesty na cintorín, Svit

 • výstavba chodníka na ulici Štúrovej, Svit

 • výstavba chodníkov a opravy miestnych komunikácií v obciach Batizovce, Spišská Teplica a Hôrka

 • výstavby prístupovej cesty k TEŽ v obci Nová Lesná

 • výstavba vyrovnávacej stanice tlaku plynovodu Važec

 • výstavba kanalizácie a vodovodov v obciach okresu Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa

 • oprava a výstavba ciest v obciach okresu Poprad